The Moon Represents My Heart – Dangelo Díaz Tenor

The Moon Represents My Heart Dangelo Díaz Tenor dangelodiaz.com 2020

Dangelo Díaz
The Moon Represents My Heart
The Theatre: Suzhou Culture and Arts Center

«The Moon Represents My Heart» (Chinese: 月亮代表我的心; pinyin: Yuèliang Dàibiǎo Wǒ de Xīn) is a Mandarin song. It was made famous by Taiwanese singer Teresa Teng.

Dangelo Díaz Interpretando
The Moon Represents My Heart

Lyrics

Verse 1:
Ni wen wo ai ni you duo shen,
(You asked me how deep my love is for you) —

Wo ai ni you jifen.
(I love you to the utmost).

Wode qing ye zhen,
(My feeling is also true),

Wode ai yezhen,
(My love is also true):

Yueliang daibiao wode xin.
(The moon represents my heart).

Verse 2:

Ni wen wo ai ni you duo shen,
(you asked me how deep my love is for you) —

Wo ai ni you jifen.
(I love you to the utmost).

Wode qing buyi,
(My feelings will not waver),

Wo de ai bu bian,
(My love will never change):

Yueliang daibiao wode xin.
(The moon represents my heart).

Chorus:
Qingqing de yige wen,
(A gentle kiss)

Yijing dadong wode xin.
(Would already move my heart).

Shenshen de yiduan qing,
(A period of deep love),

Jiao wo sinian dao rujin
(Makes me long for it till now).

Verse 3:
Ni wen wo ai ni you duo shen,

(You asked me how deep my love is for you) —

Wo ai ni you jifen.

(I love you to the utmost).

Ni chu xiangyixiang,

(why don’t you think about it),

Ni chu kanyikan,

(why don’t you take a look at it):

Yueliang daibiao wode xin.

(The moon represents my heart).

Chorus:

Qingqing de yige wen,
(A gentle kiss)

Yijing dadong wode xin.
(Would already move my heart).

Shenshen di yiduan qing,
(A period of deep love),

Jiaowo sinian dao rujin
(Makes me long for it till now).

verse 3 repeated:
Ni wen wo ai ni you duo shen,
(You asked me how deep my love is for you) —

Wo ai ni you jifen.

(I love you to the utmost).

Ni chu xiangyixiang,
(Why don’t you think about it),

Ni chu kanyikan,
(Why don’t you take a look at it):

Yueliang daibiao wodexin.
(The moon represents my heart).

Ni chu xiangyixiang,
(Why don’t you think about it),

Ni chu kanyikan,

(Why don’t you take a look at it):

Yueliang daibiao wodexin.
(The moon represents my heart).